12/01/16

בחירת סגן יו"ר המל"ג

בישיבתה ביום 12.1.16 ובהמשך לדיוניה מיום 1.12.15 ומיום 22.12.15 דנה המועצה להשכלה גבוהה בהצעתו מיום 5.1.16 של שר החינוך, והחליטה לבחור את ד"ר רבקה ודמני שאומן לשמש כסגן יו"ר המל"ג, זאת בהתאם לסעיף 6 בחוק המל"ג. ד"ר ודמני תחליף את פרופ' חגית מסר ירון ששימשה בתפקיד זה עד כה.

 

המועצה מודה לפרופ' מסר ירון על כהונתה בתפקיד זה במשך למעלה משנתיים, ועל כי הובילה שורה של שינויים משמעותיים, בהם: מתן אפשרות למוסדות שאינם מקיימים לימודים לתואר שלישי להגיש בקשות לדוקטורט עצמאי ופריצת דרך לגבי תהליך האוטונומיה המודולרית שבסיסו עומד עקרון הרחבת האוטונומיה למוסדות בהתאם לעוצמתם האקדמית.

 

שר החינוך בנט הודה לפרופ' מסר ירון על מעורבותה הרבה ועל תרומתה האישית לקידום ההשכלה הגבוהה בישראל, והודה לה על הסכמתה להמשיך לכהן כחברת מל"ג ולתרום מניסיונה וכישוריה למען המשך קידום ושגשוג ההשכלה הגבוהה בישראל.

 

המועצה מאחלת לד"ר ודמני שאומן הצלחה בתפקיד.