17/12/19

בקשה לדיון חוזר של אוניברסיטת בר-אילן על החלטת המל"ג בנושא נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג – ציון התמחות על גבי התעודה בתואר הראשון

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת  פורום יושבי הראש של ועדות המשנה התחומיות מישיבתו ביום 26.11.2019 בדבר הבקשה לדיון חוזר של אוניברסיטת בר אילן על החלטת המל"ג בנושא נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג – ציון התמחות על גבי התעודה בתואר ראשון. המל"ג בחנה את הבקשה לדיון חוזר של המוסד בדבר ציון ההתמחויות בתוכניות הבאות:

  1. תואר ראשון בניהול לוגיסטיקה: לוגיסטיקה, כלכלה ולימודים בין תחומיים
  2. תואר ראשון משולב מדעי החברה- פרט: פסיכולוגיה, קרימינולוגיה וסוציולוגיה
  3. תואר ראשון משולב מדעי החברה- כלל: כלכלה, סוציולוגיה ומדעי המדינה
  4. תואר ראשון משולב מדעי החברה- לימודים בתחומי מדעי החברה ומדעי החיים במסלול לתלמידי רנטגנאות ודימות
  5. מדעי המוח לתואר ראשון: מגמות- התנהגותית; ביולוגית; חישובית; בלשנית

לאחר דיון בנושא, מחליטה המל"ג כלהלן:

  1. להדגיש את חשיבות החלטת המל"ג מיום 20.12.2005 בנושא "מהות התואר הראשון – התמחויות ומגמות לתואר ראשון" הקובעת כי ככלל מוסד להשכלה גבוהה יעניק תואר ראשון שהוסמך להעניקו בתחום הרחב בו נמצאים רוב לימודי התוכנית לתואר ראשון ואילו את "ההתמחות/מגמה/מסלול" ניתן יהיה לרשום בגיליון הציונים אך לא בתעודת התואר עצמו.
  2. בהמשך לאמור, מחליטה המל"ג שלא לאשר למוסד לציין התמחויות על גבי תעודת הבוגר.