29/01/20

בקשה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (M.A.) בהפרעות בתקשורת

  1. בישיבתה ביום 29.1.2020 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני עם תזה (A.) בהפרעות בתקשורת.
  2. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להעניק לאוניברסיטת אריאל אישור לפרסם את התכנית ולרשום אליה סטודנטים.