22/07/14

בקשה של הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל בעניין תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת חומרים וביולוגיה

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה לאשר לטכניון – מכון טכנולוגיה לישראל, להוריד את סך נקודות הזכות מ-189 ל-181.5 במסגרת תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת חומרים וביולוגיה.