29/01/20

בקשות לפתיחת תוכנית לימודים באוניברסיטת אריאל בשומרון

ד"ר רבקה ודמני עזבה את אולם הדיונים ולא השתתפה בדיון ובהצבעה.

18.1       בקשה לקבל אישור פרסום הרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) קרימינולוגיה קלינית – מסמך מס' 4656

18.2       בקשה לקבל  אישור פרסום והרשמה לתוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) פסיכולוגיה- במגמת מדעי המוח והקוגניציה – מסמך מס' 4657

18.3       בקשה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (M.A.) בהפרעות בתקשורת – מסמך מס' 4658

 

בקשת אוניברסיטת אריאל לקבל אישור פרסום הרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) קרימינולוגיה קלינית

  1. בישיבתה ביום 29.1.2020 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני עם תזה (A.) בקרימינולוגיה קלינית.
  2. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להעניק לאוניברסיטת אריאל אישור לפרסם את התכנית ולרשום אליה סטודנטים.