17/02/16

בקשות לתוכניות לימודים בשנת המעבר תשע"ו – מסמך מס' 3857

בישיבתה ביום 17.2.16 הוצג ונדון מסמך מס' 3857 בקשות לתוכניות לימודים לשנת המעבר (תשע"ו). כמפורט בטבלה  דלהלן

שם המוסד תואר מבוקש שם התוכנית המלצת ות"ת
האוניברסיטה העברית תואר ראשון לימודי ישראל רב תחומיים (תוכנית בינלאומית) מומלץ לאשר הגשה
הטכניון תואר ראשון הנדסת נתונים ומידע מומלץ לאשר הגשה
אוניברסיטת בר-אילן תואר שני (עם וללא תזה) רגולציה ומדיניות סביבתית מומלץ לאשר הגשה
אוניברסיטת חיפה תואר שני טכנולוגיות ימיות מומלץ לאשר הגשה
שם המוסד תואר מבוקש שם התוכנית המלצת ות"ת
אוניברסיטת בן גוריון תואר ראשון

תואר ראשון

1.       1. מדעי הקוגניציה והמוח

2.       2. ריפוי בעיסוק

מומלץ לאשר הגשה

מומלץ לאשר הגשה

אוניברסיטת אריאל בשומרון תואר שני 1.       1. תוכנית 4 שנתית בלימודי רפואה מומלץ שלא לאשר הגשה
תואר שני (עם וללא תיזה) 2.       2. הנדסת מכונות מומלץ לאשר הגשה
האוניברסיטה הפתוחה תואר שני (עם וללא תזה) פסיכולוגיה במגמת פסיכולוגיה קוגנטיבית מומלץ שלא לאשר הגשה
 

מכללות אקדמיות

     
שם המוסד התואר המבוקש שם התוכנית המלצת ות"ת
המכללה האקדמית אורט בראודה תואר ראשון הנדסה אזרחית מומלץ לאשר הגשה
המכללה האקדמית תל חי תואר שני ללא תזה עבודה סוציאלית לבעלי תואר ראשון בתחומים אחרים מומלץ שלא לאשר הגשה
תל חי ועמק יזרעאל תואר שני (עם וללא תזה) ניהול וכלכלה מומלץ לאשר הגשה
המכללה האקדמית עמק יזרעאל תואר ראשון מעבדנות רפואית מומלץ שלא לאשר הגשה
המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן תואר ראשון 1. הנדסת תשתיות תחבורה וסביבה מומלץ שלא לאשר הגשה
2. מתכונת לימודים דו חוגית בבית  הספר למדעי החברה והרוח לא מצריך דיון בחומש
המכללה האקדמית צפת תואר ראשון 1. מסחר מומלץ שלא לאשר הגשה
תואר שני 2.  תואר שני בעבודה סוציאלית ילדים ובני נוער בסיכון ומשפחותיהם מומלץ שלא לאשר הגשה
המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון תואר ראשון ארכיטקטורה מומלץ שלא לאשר הגשה
המכללה האקדמית ספיר תואר שני (עם וללא תזה) תרבות, יצירה והפקה מומלץ לאשר הגשה
המכללה האקדמית אחוה תואר ראשון ניהול משאבי אנוש מומלץ שלא לאשר הגשה
המכללה האקדמית ת"א יפו תואר שני ללא תזה לימודי משפחה מומלץ לאשר הגשה
שנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות תואר שני ללא תזה עיצוב ופיתוח משחקי מחשב מומלץ לאשר הגשה
שם המוסד תואר מבוקש שם התוכנית המלצת ות"ת
אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בת"א תואר שני עם תזה הנדסת חשמל מומלץ לאשר הגשה
המרכז האקדמי רופין תואר שני פסיכולוגיה יישומית מומלץ שלא לאשר הגשה
המכללה האקדמית הדסה תואר שני ללא תזה פיתוח חדשנות וניהול יזמות בינתחומית מומלץ לאשר הגשה

 

המרכז האקדמי לב תואר שני ניהול טיפול קליני מומלץ שלא לאשר הגשה

 

מכללות לחינוך

שם המוסד שם התוכנית המלצת ות"ת
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין   M.Ed בחינוך לקיימות – חברה, סביבה, בריאות מומלץ לאשר הגשה
מכללה אקדמית לחינוך "אורנים" 1.  M.Teach מוסמך בהוראה עם תזה מומלץ שלא לאשר הגשה
2.  M.Teach במסלול  היסודי מומלץ לאשר הגשה
המכללה האקדמית בית ברל   בחינוך היסודיM.Teach מומלץ לאשר הגשה
מכללת לוינסקי לחינוך 1.  M.Teach במסלול היסודי מומלץ לאשר הגשה
2.  M.Teach במסלול תזה לבית הספר העל יסודי מומלץ שלא לאשר הגשה
סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות   M.Teach  בהוראת מתמטיקה לבית הספר העל יסודי מומלץ לאשר הגשה
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש א. ד. גורדון 1.  B.Ed חינוך בלתי פורמלי / קהילתי מומלץ לאשר הגשה
2.  M.Ed חדשנות בחינוך מומלץ שלא לאשר הגשה
המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה B.Ed בהוראת הערבית תכנית לימודים רב גילית מומלץ לאשר הגשה
אלקאסמי – מכללה אקדמית לחינוך  M.Ed   הוראה פסיכו חינוכית והעצמה של תלמידים     בסיכון ובהדרה מומלץ לאשר הגשה
מכללת סכנין – מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה M.Teach בהוראה בבית הספר העל יסודי בכיתות ז'-י' מומלץ לאשר הגשה
המכללה האקדמית הרצוג M.Ed בחינוך מיוחד מומלץ לאשר הגשה בכפוף להכרה של מל"ג ישראל בתואר ראשון
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי M.Ed חינוך לגיל הרך מומלץ לאשר הגשה
חמדת הדרום – המכללה התורנית לחינוך M.Teach הוראה במסלול העל יסודי מומלץ לאשר הגשה
המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין M.Ed בהוראת החינוך הגופני מומלץ לאשר הגשה
המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן M.Ed בייעוץ חינוכי מומלץ לאשר הגשה
המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו-חיפה M.Ed.Des חינוך לעיצוב מומלץ לאשר הגשה
המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון M.Ed בניהול כיתה וטיפוח התנהגות מומלץ שלא לאשר הגשה

 

* מוסדות שאינם מופיעים בטבלה לא הגישו כל הצעה לתוכנית במסגרת שנת המעבר.

2. ות"ת מחליטה להעביר את מסמך 3857 לדיון במל"ג וממליצה למל"ג לאשר את תוכנו.