01/12/15

בקשות משרד החינוך לאשר הגשת תוכניות ללימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" למורים חרדים – אורנים המכללה האקדמית לחינוך

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (1.12.2015) אמצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות לאוכלוסיה החרדית והחליטה לאשר לאורנים המכללה האקדמית לחינוך להגיש בקשה לפתוח תוכניות השלמה לתואר "בוגר בהוראה" למורים מוסמכים בכירים מהמגזר החרדים, וזאת במסגרת הקול הקורא של משרד החינוך להכשרת מורים חרדים להוראת מקצועות הליבה.  התוכניות הן:

  1. במסלול היסודי: לשון עברית, אנגלית, מדעים וחינוך מתמטי
  2. במסלול העל-יסודי: לשון עברית ואנגלית
  3. למסלול הרב-גילאי (ג'-י'): אנגלית