18/11/14

בקשתה של מכללת לוינסקי לחינוך לקיים תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בהוראה ולמידה, בקמפוס המכללה באילת

בישיבתה ביום כ"ה בחשון תשע"ה (18.11.2014), אמצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:
1. לאשר למכללת לוינסקי לחינוך לקיים תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בהוראה ולמידה בקמפוס המכללה באילת
2. בתום שנה תדווח המכללה על הפעלת התוכנית בהשוואה לתוכנית המתקיימת בקמפוס המכללה בתל אביב ועל מספר הקורסים המקוונים בה.