09/10/13

בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון B.Sc. בתוכנית לימודים דו-חוגית בקדם רפואה (Pre-Med) וביולוגיה מולקולארית

ות"ת מחליטה להעביר למל"ג יו"ש את בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לקבל אישור לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון B.Sc  בקדם רפואה וביולוגיה מולקולארית, במתכונת לימודים דו חוגית וממליצה לה לאשר את הבקשה מבחינה תכנונית ותקציבית, לאור המלצת הצוות המקצועי בות"ת כי אין מניעה למתן אישור פרסום והרשמה לתכנית לתואר הראשון דו חוגי לקדם רפואה וביולוגיה מולקולרית. בנוסף, ממליצה ות"ת כי התוכנית תוגבל עד לקליטת 100 סטודנטים בהפעלה מלאה (סה"כ בשלושה מחזורים), וזאת לאור ההיצע הקיים ללימודי ההמשך בתוכניות הארבע שנתיות.