09/10/13

בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני בכימיה ביולוגית וביולוגיה מולקולרית (עם תזה)

ות"ת מחליטה להעביר למל"ג יו"ש את בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לתואר שניM.Sc.  בכימיה ביולוגית וביולוגיה מולקולרית (עם תזה), וממליצה לה לאשר את הבקשה לאור המלצת הצוות המקצועי בות"ת, כי אין מניעה למתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית לימודים לתואר שניM.Sc. עם תיזה במתכונת של תכנית אחת בשני מסלולים: כימיה ביולוגית וביולוגיה מולקולרית וזאת על פי מתווה החומש.