14/01/14

בקשת אוניברסיטת אריאל להכיר בתואר השני בהנדסה כימית עם תזה, בהמשך להסמכה שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש

בישיבתה ביום י"ג בשבט תשע"ד (14.1.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת      המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, וחקלאות,    והחליטה להכיר בתואר השני בהנדסה כימית עם תזה של אוניברסיטת אריאל, בהמשך להסמכה (הקבועה) שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש, על פי סעיף 28א' בחוק המועצה להשכלה גבוהה.