23/01/19

בקשת אוניברסיטת אריאל להקים מבנה למדעי החברה וההייטק – מסמך מס' 4446

בישיבתה ביום 23.1.19 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת אריאל להקמת שלב א' של מבנה מדעי החברה וההייטק.