22/06/16

בקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון B.A. בהיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

  1. בישיבתה ביום 22.6.16 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה.
  2. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתוכנית להמליץ על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית.