15/03/17

בקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בספרות

  1. בישיבתה ביום 15.3.17 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תכניות לימודים לתואר ראשון (A.) דו-חוגי בספרות.
  2. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג יו"ש לאשר פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר ראשון דו-חוגי בספרות.