26/07/17

בקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית לימודים דו-חוגית לתואר ראשון (B.A.) בחינוך ותעודות הוראה בניהול עסקי ותעשייה וניהול

  1. בישיבתה ביום 17/7/26 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תכניות לימודים לתואר ראשון( A.) דו-חוגי בחינוך.
  2. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג יו"ש לאשר פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר ראשון דו-חוגי בחינוך.
  3. כמו כן, לאור הצורך עליו הצביע משרד החינוך, וחוות הדעת התקציבית לפיה אין מניעה, לאשר לאוניברסיטת אריאל לקיים לימודי תעודת הוראה למסלול העל-יסודי בניהול עסקי ותעשייה וניהול .