29/01/20

בקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני עם תזה בפסיכולוגיה במגמת מדעי המוח והקוגניציה

  1. בישיבתה ביום 29.1.2020 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני עם תזה (A.) בפסיכולוגיה, במגמת מדעי המוח והקוגניציה.
  2. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להעניק לאוניברסיטת אריאל אישור לפרסם את התכנית ולרשום אליה סטודנטים.
  3. במקביל לפתיחתה של תכנית הלימודים ומכיוון שמדובר בתכנית לימודים הכוללת מחקר אמפירי, הצוות המקצועי באגף תקציבים יפנה למוסד לקבל נספח תקציבי הכולל את רכיב המחקר. ככל שיעלה חשש לאיזון התכנית, הנושא יובא שנית לדיון בות"ת.