20/05/20

בקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (M.Sc) עם תיזה וללא תיזה בהנדסת מכונות אישור פרסום והרשמה

  1. בישיבתה ביום 20.5.20 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני עם וללא תזה (Sc.) בהנדסת מכונות.
  1. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.