01/07/15

בקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לבנות בניין להנדסת מערכות מידע ואבטחת סייבר

ות"ת מחליטה לאשר את הקמת בניין וינסטיין להנדסת מערכות מידע ואבטחת סייבר בקמפוס האוניברסיטה, בכפוף לתנאים שלהלן :

  1. אישור להקמת הפרויקט בשטח של 5,000 מ"ר ברוטו.
  2. אומדן העלות הכוללת של הפרויקט נאמדת בכ-56 מיליון ₪, ותמומן על-ידי תרומת משפחת וינסטיין, היתרה תמומן על-ידי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
  3. אישור השתתפות ות"ת הינו בכפוף להתחייבות האוניברסיטה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין שנאמדות בכ-1.8 מיליון ₪ מתקציבה השוטף.
  4. האוניברסיטה תהיה רשאית להגיש בקשה לתמיכת ות"ת באופן רטרואקטיבי, במידה ויהיה תקציב ייעודי לטובת הנושא או אם תעמוד בקריטריונים של התכנית התחרותיות.