17/02/16

בקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב להקים בניין כימיה ע"ש לורי לוקיי

ות"ת מאשרת את בניית הבניין לכימיה ע"ש לורי לוקיי, בהתאם לנתונים שהוצגו על ידי האוניברסיטה ובכפוף להתניות הבאות:

  1. האישור לבנייה בשטח של 6,300 מ"ר ברוטו, מתוך כך שטח נטו של 3,643 מ"ר.
  2. אומדן העלות הכוללת של הפרויקט מוערכת בכ- 92 מיליון ₪. הבנייה תמומן ע"י תרומות לורי לוקיי, תרומות משנים קודמות וממקורות פנימיים של האוניברסיטה.
  3. האוניברסיטה מצהירה כי תממן את ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין הנאמדות בכ- 2.3 מיליון ₪ מתקציבה השוטף.