07/05/14

בקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לתואר בוגר B.A. באומנות חזותית: תוכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה, במתכונת דו חוגית ובמתכונת מסלול ראשי

 

  1. תת הועדה של ות"ת דנה בישיבתה שהתקיימה ב- ט' בניסן תשע"ד – 9.4.14 בבקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לתואר בוגר ב"אמנות חזותית: תוכנית משולבת בתולדות האומנות ולימודי יצירה" במתכונת דו חוגית ובמתכונת מסלול ראשי.
  2. ות"ת ממליצה למל"ג לאשר את פתיחת תוכנית הלימודים באומנות חזותית בהתאם לחוות דעת אגף התקציבים וחוות הדעת אגף תנאי העסקה ושכר.