07/03/17

בקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לשנות את סימול התואר השני בפיזיותרפיה במסלול המחקרי מ-(M.P.T.) ל-(M.Sc.P.T.)

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, בעניין בבקשת אוניברסיטת בן גוריון והיא החליטה לאמץ אותה ולאשר לאוניברסיטה לשנות את סימול התואר השני בפיזיותרפיה במסלול המחקרי מ-(M.P.T.) ל- (M.Sc.P.T.) ולהסמיכה להעניק תואר שני (M.Sc.P.T.) בפיזיותרפיה במסלול זה.