17/12/14

בקשת אוניברסיטת בן-גוריון להקים את מרכז מנדל למנהיגות חברתית ע"ש מנדל

ות"ת מחליטה לאשר את בקשת אוניברסיטת בן-גוריון להקים את מרכז מנדל למנהיגות חברתית ע"ש מנדל, בקמפוס האוניברסיטה, בכפוף להתניות הבאות:

 

  1. אישור לבנייה בשטח של 3,280 מ"ר ברוטו, מתוך כך 1,725 מ"ר נטו מיועד לתפקודים אקדמיים.
  2. אומדן העלות הכוללת של הפרויקט נאמדת בכ-35 מיליון ₪, ותמומן באופן מלא על-ידי תרומת מנדל.
  3. אישור ות"ת הינו בכפוף להצהרת האוניברסיטה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין שנאמדות בכ-1.2 מיליון ₪ מתקציבה השוטף.