15/11/16

בקשת אוניברסיטת בר-אילן להגיש בקשה לפתיחת תוכנית לימודים במשפטים במח"ר של האוניברסיטה

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז (15.11.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית והחליטה לאשר לאוניברסיטת בר אילן להגיש את התוכנית לתואר ראשון במשפטים במח"ר של האוניברסיטה מהנימוקים הבאים:

  1. המדיניות המוצעת לתוכנית החומש הבאה היא לחזק ולהרחיב את המח"רים הקיימים ובפרט לחזק את הפעילות של האוניברסיטאות בהרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית.
  2. אין כיום מוסד מתוקצב המציע לימודי משפטים לאוכלוסיה החרדית. למרות שתחום המשפטים נמצא בעדיפות נמוכה, קיימת חשיבות בהכשרת עורכי דין חרדים, שיתנו מענה לציבור זה.

המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להציע את התוכנית הן לנשים והן לגברים.