27/07/16

בקשת אוניברסיטת בר-אילן להגיש בקשה לפתיחת תוכנית במשפטים במח"ר של האוניברסיטה

  1. בישיבתה ביום 27.7.16 דנה ות"ת בהחלטת ועדת ההיגוי בעניין בקשת אוניברסיטת בר-אילן להגיש בקשה לפתיחת תוכנית לתואר ראשון במשפטים במח"ר של האוניברסיטה.

 

  1. ות"ת מחליטה להמליץ למל"ג לאשר מבחינה תכנונית ותקציבית את בקשת אוניברסיטת בר-אילן להגיש בקשה לפתיחת תוכנית לתואר ראשון במשפטים במח"ר של האוניברסיטה מהנימוקים הבאים:
    • המדיניות המוצעת לתוכנית החומש הבאה היא לחזק ולהרחיב את המח"רים הקיימים, בפרט לחזק את הפעילות של האוניברסיטאות בהרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית.
    • אין כיום מוסד מתוקצב המציע לימודי משפטים לאוכלוסייה החרדית. למרות שתחום המשפטים נמצא בעדיפות נמוכה, קיימת חשיבות בהכשרת עורכי דין חרדים שתיתן מענה לציבור זה.