04/02/15

בקשת אוניברסיטת בר-אילן לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.A.) עם תזה בחקר לשון וחברה

 

  1. ות"ת דנה ב- 4.2.14 ב בקשת אוניברסיטת בר אילן לפתוח תכנית לימודים לקראת תואר שני (A.) עם תזה בחקר לשון.
  2. ות"ת מעבירה את הבקשה למל"ג בצירוף המלצתה כי אין מניעה מבחינה תקציבית, תכנונית ו העסקת הסגל לאשר את הבקשה.