05/04/17

בקשת אוניברסיטת בר-אילן לפתוח תוכנית לתואר ראשון (B.A.) בניהול משאבי אנוש

בישיבתה ביום 5.4.2017 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת בר אילן לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בניהול משאבי אנוש והחליטה כי:  אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית.