23/12/19

בקשת אוניברסיטת בר אילן לפתוח תכנית ייעודית לתואר ראשון דו-חוגי בערבית ומזה"ת (תכנית "יריחו")

בישיבתה ביום 23.12.19 דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה בר-אילן לקבל אישור לקיים תכנית לימודים מוזמנת ייעודית עבור משרד רוה"מ לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בערבית ומזה"ת.

לאחר שבחנה את הנושא על כלל היבטיו (משפטי, תקציבי, תכנוני), מחליטה ות"ת, כי אין מניעה בהיבטים שתחת אחריותה, לאשר את הבקשה, זאת לאחר שהתקבל הסכם מעודכן לפי הערות הלשכה המשפטית, שנחתם מול משרד רוה"מ.