12/11/19

בקשת אוניברסיטת בר-אילן לשנות שם של תוכניות לימודים במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג

 

  1. בקשת אוניברסיטת בר אילן להסדיר את שם תוכנית הלימודים לתואר שני בקרימינולוגיה לקרימינולוגיה מחקרית

בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ (12.11.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה אשר דנה בבקשת אוניברסיטת בר אילן לשנות את שם התוכנית בקרימינולוגיה מ"קרימינולוגיה" ל"קרימינולוגיה מחקרית", והיא החליטה לאמצה ולא לאשר את שם התוכנית מכיוון שציון התחום כמחקרי בשם התוכנית עלול להטעות ולקבוע כאילו מדובר בתוכנית מחקרית מיוחדת. כידוע, לא מקובל לציין כחלק משם תוכניות לתואר שני עם תזה את המלה "מחקרית".

  1. בקשת אוניברסיטת בר אילן להסדיר את שם תוכנית הלימודים לתואר שני במינהל עסקים לתואר שני במינהל עסקים בינלאומי (IM.B.A.)

בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ (12.11.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה אשר דנה בבקשת אוניברסיטת בר אילן לקיים תוכנית לימודים בינלאומית לתואר שני בשמה "מינהל עסקים בינלאומי" (IM.B.A.) והיא מחליטה לאמצה ולא לאשר את שם התוכנית מכיוון שלא מצאה ביטוי בתכני התוכנית לפן הבינלאומי של התוכנית. המל"ג מצאה כי המוסד מבסס את בקשתו על קהל היעד לתוכנית וכאמור אין לכך ביטוי בתכנים האקדמיים שבה.