06/03/18

בקשת אוניברסיטת חיפה לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון "היסטוריה של המזה"ת" ל"לימודי המזה"ת והאסלאם"

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה לאשר את בקשת אוניברסיטת חיפה לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון "היסטוריה של המזה"ת" ל"לימודי המזה"ת והאסלאם".