06/03/18

בקשת אוניברסיטת חיפה לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון ב"לימודי א"י" ל"לימודי ישראל"

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה ולאשר את בקשת אוניברסיטת חיפה לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון "בלימודי א"י" ל"לימודי ישראל".