17/12/14

בקשת אוניברסיטת תל-אביב להקים אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום

ות"ת מחליטה לאשר לאוניברסיטת תל-אביב להקים אודיטוריום ע"ש יגלום בקמפוס האוניברסיטה, בהתאם לנתונים שהוצגו על ידי האוניברסיטה ובכפוף להתניות דלהלן:

  1. האישור לבנייה בשטח של 362 מ"ר ברוטו, מתוך כך שטח האודיטוריום נטו 183 מ"ר.
  2. אומדן העלות הכוללת של הפרויקט נאמדת בכ-7.6 מיליון ₪. הבנייה תמומן באופן מלא על-ידי תרומות משפחת יגלום ותרומות נוספות שיועדו לכך בהתאם להחלטת נשיא האוניברסיטה.
  3. האוניברסיטה מצהירה כי תממן את ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין הנאמדות בכ-210 אלף ₪ מתקציבה השוטף.