21/02/18

בקשת אוניברסיטת תל-אביב להקים בניין למרכז ננו מדעים וננו טכנולוגיה – שלב א

ביום 22.2.18 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת תל-אביב להקים בניין מרכז ננו מדעים וננו טכנולוגיה (בקשה לאישור הקמת שלב א') .

ות"ת מחליטה לאשר את שלב א' של פרויקט בניין המרכז לננו מדעים וננו טכנולוגיה, בכפוף לתנאים להלן:

  1. אישור לבנייה בשטח של 7,117 מ"ר.
  2. אומדן העלות הכוללת לשלב א' של הפרויקט מוערכת בכ-26 מיליוני ₪.
  3. האישור מותנה במימון מלא של הבנייה מכספי תרומות, לפי הפירוט הבא:
  • תרומת רומן אברמוביץ בסך של כ-105.43 מיליוני ₪.
  • תרומת פרד שאול בסך כ-3.5 מיליוני ₪.
  • תרומת סגול בסך כ-8.75 מיליוני ₪.
  • תרומת מילי פיליפס בסך כ-11.9 מיליוני ₪.
  1. אישור ות"ת מותנה בהתחייבות האוניברסיטה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין שנאמדות בכ-4,274 אלפי ₪ בשנה מתקציבו השוטף.