25/04/18

בקשת אוניברסיטת תל-אביב להקים בניין מחקר בתחום ההי-טק בשיתוף חברת ברודקום

בישיבתה ביום 25.4.18 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת תל-אביב להקים בניין מחקר בתחם ההי-טק בשותפות עם חברת ברודקום. ות"ת מחליטה לאשר את הקמת פרויקט בניין מעבדות המחקר בתחום ההי-טק של הפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל-אביב בשיתוף עם חברת ברודקום, על פי התנאים הקבועים בהסכם שהוצג בפניה להלן עיקריו:

  1. הקמת מבנה מעבדות מחקר בתחום ההיי-טק, במימון מלא של חברת ברודקום, בשטח של 15,000 מ"ר,

בתוספת חניון תת-קרקעי, מתוכם בתום ההקמה כ-10,500 מ"ר יהיו בשימוש חברת ברודקום לתקופה של 24 שנים ו-11 חודשים וכ-4,500  מ"ר יהיו בשימוש האוניברסיטה. בתום התקופה הבניין יועבר לאוניברסיטה ללא תמורה.

  1. התחייבות האוניברסיטה למימון מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת 4,500 מ"ר , אשר ישמשו את האוניברסיטה מתום ההקמה, בעלות הנאמדת בכ-1.5 מיליוני ₪.
  2. אישור ות"ת לביצוע העסקה מותנה בתנאים הבאים:

האוניברסיטה מתחייבת להעמיד 10 מיליון ₪ עבור החשיפה בגין הסעיפים להלן:

  1. היטל השבחה – 6.5 מיליון ₪
  2. עבודות פיתוח מחוץ למתחם – 2 מיליון ₪
  • עבודות גמר וריהוט שיבוצעו על-ידי ברודקום לטובת האוניברסיטה – הוצאות בלתי צפויות של 1.5 מיליון ₪.
  1. האוניברסיטה תתחייב כי טרם הפעלת סעיף הביטול עקב הפרה יסודית של ברודקום הנושא יועבר לדיון בות"ת ועל האוניברסיטה להציג תכנית מלאה במצב זה.
  2. האוניברסיטה תעמיד קרן בלתי צמיתה להפרשת בטחונות במשך 25 שנה לצורך תשלום לעיריית תל-אביב בתום תקופת השימוש %20 מעלות הקמת החלק אשר הועמד לטובת חברת ברודקום ותעדכן אחת ל-5 שנים מה הגובה הסכום שנצבר בקרן.
  3. ות"ת מטילה על הצוות המקצועי לבצע בחינה מקיפה לגבי השטח הרצוי בו מוסדות אקדמיים יוכלו להקצות קרקע לטובת הקמת מבנים ו/או הקצאת קרקע לפעילות אקדמיה תעשייה ו/או אקדמיה ופיתוח מיזמים חברתיים.