21/12/16

בקשת אוניברסיטת תל-אביב להקמת מרכז מבקרים ע"ש נזריאן

ות"ת מאשרת בניית מרכז המבקרים ע"ש נזריאן באוניברסיטת ת"א, שישמש בעיקר להצגת האוניברסיטה בפני מבקרים מישראל ומהעולם  (ביניהם סטודנטים, חוקרים, תורמים, אנשי ציבור, ממשל ועוד) ויציע המחשה ויזואלית, תכנית וחווייתית להיכרות עם תולדות האוניברסיטה וחשיבותה הלאומית והאקדמית.

הקמת המבנה הינה בהתאם לנתונים להלן:

  1. בנייה בהיקף של 662 מ"ר ברוטו, מתוך כך שטחי הנטו הינם 375 מ"ר.
  2. אומדן העלות הכוללת של הפרויקט הינו 11.5 מיליון ₪, לרבות מרכיבי בצ"מ ומע"מ. הבנייה תמומן במלואה באמצעות תרומות נזריאן ובן-צבי.
  3. האוניברסיטה מצהירה כי תממן את ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין הנאמדות בכ-153 אלף ₪ מתקציבה השוטף.