12/06/19

בקשת אוניברסיטת תל אביב לכלול תוכניות לימודים נוספות בתוכנית הרב שנתית הנוכחית

בישיבתה ביום 12.6.19 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת תל-אביב לכלול תוכניות לימודים נוספות בתוכנית הרב שנתית הנוכחית ולפתוח 2 תוכניות לימוד בשנת הלימודים תש"פ במסגרת האוטונומיה שאושרה לה.
ות"ת ממליצה למל"ג :

  1. לאשר פתיחת התוכנית לתואר שני בהנדסת מערכות עם וללא תיזה – תוכנית זו תהווה את התשתית לפיתוח תארים מתקדים וסגל בתחום.
  2. לאשר פתיחת התוכנית לתואר שני בפיזיולוגיה של המאמץ עם תיזה בהתאם למתווה האוטונומיה.