17/02/16

בקשת אוניברסיטת תל-אביב לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדע והנדסה של חומרים במתכונת חד-חוגית – אישור פרסום והרשמה

בישיבתה ביום 17.2.16 החליטה ות"ת לאמץ את החלטת תת הועדה כדלקמן:

  1. בישיבתה ביום 27.1.2016 דנה תת הוועדה של ות"ת בבקשת אוניברסיטת תל אביב לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (.(B.Sc במדע והנדסה של חומרים במתכונת חד חוגית.
  2. אין מניעה מבחינה תקציבית, תכנונית והעסקת הסגל בתכנית, להמליץ למל"ג לאשר את פתיחת תכנית הלימודים לתואר ראשון (.(B.Sc במדע והנדסה של חומרים במתכונת חד חוגית, בכפוף להפעלתה במקביל של התכנית במתכונת של תואר ראשון כפול (.(B.Sc במדע והנדסה של חומרים ובכימיה.
  3. ות"ת מבקשת לקבל דיווח על פעילות התוכנית מבחינה תקציבית לרבות מספר הסטודנטים בפועל, לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ז.