28/10/14

בקשת אוניברסיטת תל-אביב לשינוי שם התואר הראשון מ"גיאופיסיקה ומדעים אטמוספריים ופלנטריים" ל"מדעי כדור הארץ"

בישיבתה מיום ד' חשוון תשע"ה, 28.10.14, דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת אוניברסיטת תל-אביב לשינוי שם התואר הראשון מ"בוגר בגיאופיזיקה ומדעים אטמוספריים ופלנטריים" ל"בוגר במדעי כדור הארץ" והחליטה כלהלן:

לאשר את שינוי שם התואר הראשון מ"בוגר בגיאופיזיקה ומדעים אטמוספריים ופלנטריים" ל"בוגר במדעי כדור הארץ" ולהסמיך את אוניברסיטת תל-אביב להעניק תואר "בוגר במדעי כדור הארץ" B.Sc..