10/02/15

בקשת אוניברסיטת תל-אביב לשנות את שם התוכנית לקראת תואר שני בהוראת שפות לתואר שני בחינוך רב-לשוני

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות מיום 10.2.2015, והחליטה  לאשר את שינוי שם תוכנית הלימודים לתואר שני "בהוראת שפות" ל"חינוך רב לשוני".   על האוניברסיטה לדאוג להתאים את מטרות התוכנית לשם החדש של התוכנית.