15/11/16

בקשת "אמונה-אפרתה – מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך" לשנות את שם הדומיין של המוסד

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז (15.11.2016)   אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת הצוות הפנימי לאישור שמות דומיין והחליטה לאשר  את בקשת "אמונה-אפרתה – מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך" לשנות את שם הדומיין של המכללה מ emuna-efrata.ac.il  ל  emef.ac.il.