18/06/14

בקשת אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב לפתוח תוכנית לקראת תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסה וניהול מערכות תשתית

  1. ב-21.5.14 דנה תת הועדה של ות"ת בבקשת אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב, לפתוח תכנית לקראת תואר שני (M.Sc) ללא תזה, בהנדסה וניהול מערכות תשתית.
  2.  ות"ת  ממליצה למל"ג לאשר את בקשת אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב, לפתוח תכנית לקראת תואר שני (M.Sc)  ללא תזה, בהנדסה וניהול מערכות תשתית, בהתאם לחוות הדעת של האגף לתנאי שכר והעסקה ואגף תקצוב המכללות.