13/07/16

בקשת אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסה וניהול מערכות תשתית – הסמכה זמנית ראשונה

 

  1. בישיבתה ביום 13.7.16 דנה ות"ת בבקשת אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב להעניק תואר שני (.(M.Sc ללא תזה בהנדסה וניהול מערכות תשתית. אין מניעה מבחינה תקציבית, תכנונית והעסקת הסגל התכנית להמליץ למל"ג להסמיך את אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, להעניק תואר שני (.(M.Sc ללא תזה בהנדסה וניהול מערכות תשתית, לסטודנטים הלומדים כיום בתכנית, וכן לסטודנטים אשר יחלו את לימודיהם בשנות הלימוד תשע"ז ותשע"ח.

 

  1. ות"ת ממליצה למל"ג לבחון לעומק את האפשרות לאיחוד התוכנית לתואר שני (.(M.Sc בהנדסה וניהול מערכות תשתית עם התכנית לתואר שני (.(M.Sc ללא תזה בהנדסה וניהול מערכות שירות המתקיימת במכללה, כך שלמעשה תפעל תכנית אחת עם שני מסלולי התמחויות.