17/02/16

בקשת אפקה, המכללה האקדמית להנדסה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני M.Sc. ללא תזה במערכות תבוניות

בישיבתה ביום 17.2.16 החליטה ות"ת לאמץ את החלטת תת הועדה כדלקמן:

  1. תת הוועדה דנה בישיבתה ביום 27.1.16 בבקשת אפקה, המכללה האקדמית להנדסה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני Sc. ללא תזה במערכות תבוניות.
  2. אין מניעה מבחינה תקציבית והעסקת הסגל להמליץ למל"ג לאשר את פתיחת תכנית הלימודים לתואר שני M.Sc. ללא תזה במערכות תבוניות, בכפוף לכך כי פתיחת התוכנית בפועל תעמוד על לא פחות מ-20 סטודנטים במחזור.