11/02/14

בקשת בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.F.A.) בצורפות, לתוכנית לימודים לתואר ראשון (B.F.A.) בצורפות ואופנה

בישיבתה ביום י"א באדר א' (11.2.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים,  והחליטה, על בסיס חוות דעת הסוקר, לאשר לבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.F.A.) בצורפות לתוכנית לימודים לתואר ראשון (B.F.A.) בצורפות ואופנה.