10/12/13

בקשת בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.F.A.) ב"עיצוב קרמי" לתוכנית לימודים לתואר ראשון (B.F.A.) ב"עיצוב קרמי וזכוכית"

בישיבתה ביום ז' בטבת תשע"ד (10.12.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה לאשר לבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.F.A.) בעיצוב קרמי לתוכנית לימודים לתואר ראשון (B.F.A.) בעיצוב קרמי וזכוכית.