23/07/13

בקשת בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר באמנות" במסגרת תוכנית לימודים במח"ר

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים בעניין בקשת בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון באמנות (B.F.A.) במסגרת תוכניות לימודים במח"ר (מסגרות לחרדים), והחליטה כלהלן:

  1. בכפוך להמלצה חיובית שתתקבל מסוקר מומחה בתחום, לאשר לבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון באמנות (B.F.A.) במסגרת תוכניות לימודים במח"ר (מסגרות לחרדים).
  2. אישור ההפעלה ניתן לשנתיים, עד תמוז תשע"ה (יולי 2015).
  3. לקראת תום תקופת האישור, תיבדק התוכנית לקראת המשך אישור הפעלתה.