13/11/16

בקשת בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לפתיחת מסלולי לימוד נוספים במח"ר

בישיבתה ות"ת מאמצת את המלצת ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית וממליצה למל"ג לאשר לבצלאל להגיש את התוכניות הבאות לפתיחה במח"רים המוסד: תואר ראשון בתקשורת חזותית;  תואר ראשון בצורפות ועיצוב אופנה;  ותואר ראשון בעיצוב תעשייתי.