15/11/16

בקשת בצלאל – האקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לפתוח מסלולי לימוד נוספים במח"ר

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז (15.11.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית והחליטה לאשר לבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים להגיש את התוכניות הבאות לפתיחה במח"רים המוסד:

  1. תואר ראשון בתקשורת חזותית
  2. תואר ראשון בצורפות ועיצוב אופנה
  3. תואר ראשון עיצוב תעשייתי

המל"ג סבורה שיש חשיבות רבה לתוכניות בתחומים אלה, במיוחד לאור ייחודיותם, והתאמתן להשתלבות  בתעסוקה איכותית.  המל"ג מבקשת מהמוסד להציע את התוכניות הן לנשים והן לגברים.