23/11/16

בקשת הטכניון להקמת מבנה להנדסת חשמל

ות"ת מאשרת את הקמת המבנה להנדסת חשמל, בהתאם לנתונים שהוצגו על ידי הטכניון:

  1. אישור לבנייה בשטח של 6,757 מ"ר ברוטו, מתוכו שטח נטו לשימושים עומד על 4,738 מ"ר.
  2. העלות הכוללת של הפרויקט מוערכת בכ- 68.7 מיליון ₪, לרבות בצ"מ ומע"מ. הבניה כולה ממומנת מתרומת אנדרו ואירנה ויטרבי.
  3. הטכניון הצהיר כי יממן את ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין הנאמדות בכ- 1.35 מיליון ש"ח ₪ מתקציבו השוטף.