25/11/15

בקשת המוסדות לדחות את ההפחתה במרכיב המוסדי במודל המח"רים

בהמשך לבקשות מספר מוסדות אקדמיים המפעילים מח"רים, ולאור העבודה שהתכניות האקדמיות טרם הגיעו למצב יציב, וכלל התוכניות לאוכלוסיה החרדית נמצאות בתהליך הערכה לקראת החומש הבא, מחליטה ות"ת לאמץ את החלטת ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית, לדחות בשנה את ההפחתה במרכיב המוסדי במודל המח"רים, ולדון בנושא שנית לאחר לסיום תהליך ההערכה המתקיים במסגרת ההיערכות לחומש הבא.