13/06/18

בקשת המכון הטכנולוגי חולון לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בניהול טכנולוגיה לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תעשיה וניהול טכנולוגיה

  1. בישיבתה ביום 13.6.18 דנה ות"ת בבקשת המכון הטכנולוגי חולון לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר ראשון (.Sc) בניהול טכנולוגיה לתואר ראשון (.B.Sc) בהנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה.
  2. אין מניעה מבחינה תקציבית, תכנונית והעסקת הסגל בתכנית, להמליץ למל"ג לאשר לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר ראשון (.B.Sc) בניהול טכנולוגיה לתואר ראשון (.B.Sc) בהנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה, מהמחזור אשר יחל את לימודיו בשנה"ל תשע"ט.